HOME - 产˿绍 -   
  说٥
种线热处镀层绕别钢连线Bead Wire产热处镀层.
优备够储线barcro-capstan,没热处镀层产线况,ʦ线,实现连续业
 设备
,从缠线
Barcro-capstan线,个别capstan变马达驱动
装个别dravasherʦ调绕倾
贴个别络纱绕长测结
锁扣装气动轴
个别 变 马达络纱驱动
总/1厂 : ݼߣ߾区385-3
2厂 : 庆尚Գ长۰1082-1
3厂 : 庆ߣ߾内
Tel : +82-51-302-1771
Tel : +82-51-343-9993
Tel : +82-51-374-0362~3
Fax : +82-51-302-3112
Fax : +82-51-343-9994
Fax : +82-51-374-0364